VİZYON - MİSYON

- Türkiye ve Küresel Ana Otomotiv Sanayicileri ile bütünleşerek, talepleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda tedarikçileri olmak.
- Kaynakların etkin kullanımı ve sürekli İyileştirme yoluyla rekabet gücümüzü
arttırmak,
- Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve tatmin olmalarını sağlamak,
- Çevremizi korumak ve sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak.