ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevre ve topluma karşı görevlerinin bilincinde  olan Güngör Otomobil Yan
Sanayi A.Ş., tüm faaliyetlerinde uygulamakta olduğu kalite ilkelerinin yanı
sıra çevre koruma ilkelerini de  benimsemiş, ISO 14000 çerçevesinde kurduğu
ve belgelendirdiği Çevre Yönetim Sisteminin uygulanmasını, geliştirilmesini ve
sürekliliğinin sağlanmasını temel politikası olarak belirlemiştir.
Bu doğrultuda Güngör Otomobil Yan Sanayi çalışanları ve taşeronları olarak;


- Teknik, ticari ve ekonomik şartların elverdiği ölçüde doğal kaynak kullanımının azaltılmasını, enerji
ve malzemeden tasarruf sağlanmasını,
- Geri dönüşümlü malzeme kullanımının teşvik edilmesini,
- Çevresel hedeflere ulaşmak için çevre performansının sürekli geliştirilmesini,
                          
- Her türlü faaliyet sonucunda, hava, su ve toprak kirliliğine neden olabilecek atık oluşumunun
azaltılmasını ve yasal şekilde ortadan kaldırılmasını,
- Çevre ile ilgili tüm yasa ve yönetmelikler ve müşteri gereksinimlerine uyulmasını,
- Bilgi ve deneyimlerimizi paylaşmayı,
- Yetki ve sorumluluklarımız dahilinde; çevre koruma prensiplerine göre hareket etmeyi ve eğitim
yoluyla kendimizi sürekli geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

Gözden geçirme: 09.01.2023

İlk yayın tarihi: 16.03.2010