İnsan Kaynakları

Seçme Yerleştirme Süreci
İnsan Kaynakları Birimi, birimler tarafından bildirilen personel taleplerinin
karşılanması için veri kaynaklarını değerlendirerek (kariyer – iş kur – gazete vb)
uygun görülen adayları görüşmeye davet eder. Adaylara kişilik envanteri
uygulanır. Sonuçlar değerlendirildikten sonra ilgili birim ve İnsan Kaynakları
Birimi tarafından uygun görülen adaylara ücret teklifi sunulur ve işe yerleştirme
süreci başlar.

Güngör Otomobil Yan San A.Ş, çalışanlarında aşağıdaki yetkinlikleri arar ;
· Takım Çalışması
· İletişim
· İşbirliği Geliştirme
· Sonuç Odaklılık
· Yaratıcılık ve Girişimcilik
· Kendini ve Çalışma Arkadaşlarını Geliştirme
· Farklılıklara Uyum ve Yönetme
· Müşteri Duyarlılığı

Eğitim ve Geliştirme
İşe alınan tüm çalışanlar, kapsamlı bir oryantasyon programı sonrasında yeni görevlerine başlarlar. Organizasyonun her seviyesindeki
çalışanlara organizasyonel gereksinimler, şirket hedefleri, bireysel hedefler ve çalışanın kişisel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda şirket içi ve
dışı eğitim programları uygulanır.